సంచికలో తాజాగా

Related Articles

One Comment

  1. 1

    నంద్యాల సుధామణి

    ఇంటర్వ్యూ చాలా మంచి సమాచారాన్ని అందించింది. సాధారణంగా ఇటువంటి సైన్సు, వైద్య సాంకేతిక ప్రజ్ఞ వున్నవాళ్లకు తెలుగులో రచనలు చేసే సామర్ధ్యం వుండదు. అందుకే తెలుగులో వైద్య, శాస్త్రీయ, పరిశోధనాత్మక సాహిత్యం రావడం లేదు. రచయిత్రి ఆ కొరతను కొంత పూరించారు. ఇలాంటి రచనలు మరిన్ని చేయాలని ఆవిడను కోరుతున్నాను.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All rights reserved - Sanchika™

error: Content is protected !!
error: Alert: Content is protected !!